Honeywell Howard Leight Impact Sport Earmuff – protection improvement and tuning

The goal is to increase hearing protection and comfort of Honeywell Howard Leight Impact Sport Earmuff.

Ingredients

  • Honeywell Howard Leight Impact Sport Earmuff
  • 3M™ PELTOR™ Hygiene Kit for Earmuffs HYX4
  • 3M™ E-A-R™ Classic™ Earplugs (30 plugs – 15 pairs)
  • Sight-lines Gel Ear Pads For Howard Leight Impact Sport

Preparation

Remove the ear muff cushions from the frame. Open earmuff with screwdriver by sticking it in the small chink next to headset arch mounting point then twist (see picture below).

Photo 1: Top: earmuff opening with screwdriver. Bottom: hygiene kit pad (thick) versus original (thin).

Remove the frame then remove the foam pad (thin one from the picture above).

Use 3M foam earplugs (orange) and fill with all the empty spaces in left and right earmuff. I used 11 earplugs for left and 19 earplugs for right earmuff.

Photo 2: Left earmuff with 11 earplugs and right earmuff with 19 earplugs.

Take the measurement from original thin foam pad and draw its shape on thick foam pad from Hygiene Kit. Use e.g. scissors for cutout a new foam pad.
Replace thin original foam pad with thick one and install the black frame on it (see Photo 1, picture on the bottom). Press the frame firmly to avoid its random opening.

Replace original muff cushion with Sight-lines Gel Ear Pads.

Photo 3: Sight-lines gel ear pads in action

Go to the range and test with shooting glasses 🙂

P.S. The weight of the whole set with batteries is 0.395 kg.

Long Range shooting target view kit – any range

The set consists of two phones, a tripod and a power bank in a client-server configuration using 4G/3G mobile network.
Range of effective target view: any range – limited by availability of mobile data or WiFi
networks. It’s perfect for Long Range shooting but not only 😀.

The client (image receiver) is a phone (or tablet, laptop, desktop computer at the shooter/observer side). It has installed the application for viewing the image from the remote camera (transmitter). Specifically, I use TinyCam PRO on an Android phone (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alexvas.dvr.pro).

The server (image transmitter) is a mobile phone installed on a tripod with connected power bank and the application with “webcam” function. Specifically, the following applications are worth taking into account:
1. CamON Live Streaming https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spynet.camon
2. Security Camera CZ https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.scamera.securitycamera
3. IP Webcam https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pas.webcam&hl=pl

Unfortunately, applications that work with an intermediary server by default (e.g. Nanny 3G) do not offer high resolution images. Alfred app free version is overloaded with ads and does not offer high resolution images too.

Now, how do you connect these two devices into one system?

I use two VPN connections: one connection for server (camera/transmitter) and the second connection for client (receiver) with TinyCam. Both VPNs are terminated on the same host (VPN server) where the traffic is “exchanged” between camera and TinyCam app. Check if your VPN server allows for traffic exchange between connected VPN clients!
Alternatively, one can use the applications mentioned above and utilize their built-in solutions for streaming images over the Internet (intermediary server, youtube, etc).

High resolution images are needed because after deploying the camera about 2m from the observed target, a strong zoom-in is needed to see the bullet holes clearly.
The resolution is limited by the capabilities of the phone (at the target side) and the application used with it. I would recommend to make tests on ones own.

We can reduce the number of images sent to the receiver (observer side) by limiting to the minimum the number of frames per second sent by the camera (server). Instead of streaming e.g. 1-2 Mbps (HD 25 pfs), the throughput of 200-400 kbit/s with a few frames per second is sufficient. It will save the data plans on both phones (in case of mobile connections).

The overview photos:

Receiver (client) – TinyCam display that beautifully shows (despite the night-time photo) the target.
The transmitter (server) kit.

Zestaw do obserwacji przestrzelin na tarczy Long Range (bez limitu odległości)

Zestaw składa się z dwóch telefonów, statywu i power banku (na wszelki wypadek w konfiguracji klient-serwer wykorzystując sieć komórkową 4G (w ostateczności 3G).
Zasieg skutecznego podglądu tarczy: dowolny – limitowany dostepnością komórkowej sieci transmisji danych lub WiFi – idealny dla Long Range 😀

Klientem jest telefon (tablet, laptop, komputer stacjonarny, który jest przy strzelajacym z zainstalowaną aplikacją do oglądania obrazu z kamery zdalnej. Konkretnie używam TinyCam PRO na androida (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alexvas.dvr.pro).

Serwerem jest telefon zainstalowany na statywie z podłączonym powerbankiem oraz z zainstalowaną aplikacją z funkcją “kamerki internetowej”. Konkretnie warte są wzięcia pod uwagę następujące aplikacje:
1. CamON Live Streaming https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spynet.camon
2. Security Camera CZ https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.scamera.securitycamera
3. IP Webcam https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pas.webcam&hl=pl

Niestety, aplikacje działające domyslnie z serwerem pośredniczacym, np. Niania 3G nie oferują obrazu o wysokiej rozdzielczości. Alfred w darmowej wersji jest przeładowany reklamami i nie oferuje dużej rozdzielczości obrazu.

Teraz jak połączyć te dwa urzadzenia w system?

Używam dwa VPNy: na serwerze (kamera) i kliencie z TinyCam. Oba VPN sa terminowane na tym samym hoście, gdzie następuje “wymiana” ruchu.
Alternatywnie można używać wyżej wymienionego softu i ich wbudowanych rozwiązań do streamingu obrazu w Internecie (serwer pośredniczący, youtube, etc).

Warto zwrócic uwagę, iż potrzeba obrazu o dużej rozdzielczości, gdyż po ustawieniu kamery około 2m od tarczy potrzebny jest mocny zoom-in by dokładnie zobaczyć przestrzeliny.
Rodzielczość jest limitowana w sposób naturalny możliwościami telefonu (przy tarczy) oraz użytej z nim aplikacji. Polecam przetestowanie ich we własnym zakresie.

Druga uwaga jest taka, iż możemy zmniejszyć ilość obrazu przesyłanego do odbiornika poprzez zmniejszenie do minumum liczby wysyłanych klatek na sekunde przez kamerkę. Zamiast strumienia np. 1-2 Mbps (przy HD 25 pfs) wystarczy przepustowość 200-400 kbit/s przy kilku klatkach na sekundę, co pozwoli zaoszczędzić na planie danych w telefonach

Teraz zdjęcia poglądowe:

Odbiornik – TinyCam – z wyświetlaczem, na którym pieknie widać (pomimo nocnego zdjęcia) tarczę.
Zestaw nadajnika.